Przyszłość branży gospodarki wodno-ściekowej i rekultywacji w świetle II edycja badań Branżowego Bilansu Kapitału Ludzkiego II