Zamówienia publiczne MŚP tematem pierwszej wideokonferencji z cyklu „Idea Rozwoju Twojego Biznesu”