Rozwój gospodarki obiegu zamkniętego wśród MŚP z Polski Wschodniej. Każdy wniosek to blisko 83 tys. zł wsparcia