540 tys. zł dla najlepszych rozwiązań gospodarki o obiegu zamkniętym. PARP wręczyła nagrody laureatom konkursu