Wsparcie dla makroregionu Polski Wschodniej. Zapoznaj się z dostępnymi konkursami oraz planami na 2024 rok w PARP!