Rozpoczął się II etap naboru wniosków na dofinansowanie projektów GOZ-transformacji dla MŚP z Polski Wschodniej