Aż 60 proc. budżetów marketingowych trafia do internetu