Branża IT w czasie pandemii. PARP prezentuje Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego