Branża żywności wysokiej jakości: zmienność potrzeb klientów oraz automatyzacja i robotyzacja produkcji