Postawy przedsiębiorcze Polaków. Wnioski z Raportu GEM Polska 2021