Fundusze Norweskie otwierają możliwości dla inwestycji w obszarze wód śródlądowych lub morskich