Więcej polskich produktów na rynku międzynarodowym. PARP wspiera internacjonalizację MŚP