PARP zaprezentowała wnioski z badania w sektorze komunikacji marketingowej