Jak rozwinąć firmę dzięki środkom europejskim. Dowiedz się więcej na spotkaniu informacyjnym Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości