W OBLICZU WOJNY DWUKROTNIE CZĘŚCIEJ SIĘGAMY PO PSYCHOLOGA