Big Data, Big Money - ta warszawska spółka wygenerowała 700% wzrostu przychodów