Rozpocznij produkcję nowych wyrobów dzięki Funduszom Europejskim. Startuje konkurs „Wdrażanie innowacji przez MŚP” dla przedsiębiorców z Polski Wschodniej