Zakończył się cykl webinarów PARP „Branżowe czwartki”, przedstawiający potrzeby kompetencyjne i wyzwania rynku pracy