Fundusze Europejskie wspierają sukcesję w firmach rodzinnych