Światowe trendy w innowacjach – inteligentne miasta, wodór w branży energetycznej