Startuje konkurs „Wdrażanie innowacji przez MŚP” dla przedsiębiorców z Polski Wschodniej