Jubileuszowy raport PARP: MŚP niezaprzeczalnie najważniejszym ogniwem polskiej gospodarki