Światowe trendy w innowacyjności – czy metaverse ma szansę zmienić naszą rzeczywistość?