Fundusze Europejskie umożliwiają tworzenie rozwiązań inteligentnych miast. Polska podąża za ideą smart city