12 mln zł na inteligentne akwaria. Współtwórcą jeden z założycieli Vivid Games