Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prezentuje wnioski z raportu „Potencjał do tworzenia nowych rad sektorowych ds. Kompetencji”