Kolejna szansa dla firm zmagających się z okresowymi trudnościami na wsparcie z Funduszy Europejskich