Bilans Kapitału Ludzkiego – „Raport z badania ludności w wieku 18-69 lat”