Polska Wschodnia z kolejnym programem wsparcia dla regionu