Polska branża produkcyjna – czy doganiamy światowe procesy automatyzacji?