Pokémon GO może się teraz łączyć z Pokémon Scarlet i Pokémon Violet