Zaktualizowana biała księga BGB ujawnia plan wprowadzenia nowych narzędzi i mechanizmu spalania