81% przedstawicieli MŚP uważa, że cyfryzacja zwiększa wydajność