PARP
Technologie informatyczne są dziedziną rozwijającą się w błyskawicznym tempie. Jednak z uwagi na specyfikę pracy, której rezultaty są niematerialne, pojawia się duży problem z oceną tego, czy dany projekt realizowany w IT można zaliczyć do działalności badawczo-rozwojowe...

25 lipca 2023

PARP
Ośrodki innowacji to grupa instytucji, która prowadzi działalność w obszarze wspierania procesów innowacyjnych w gospodarce, w szczególności w sektorze mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw. Podmioty te zajmują się transferem technologii i dostarczaniem usług proinno...

21 lipca 2023

PARP
1,4 mld złotych – taka kwota zostanie zainwestowana do 2029 r. w rozwój kompetencji pracowniczych. To wsparcie dla przedsiębiorstw i pracowników zapewnią Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS), dystrybuowane przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (P...

20 lipca 2023

PARP
W 2022 roku przychody polskiej branży gier wyniosły 1286 mln euro – podaje raport „The Game Industry of Poland – report 2023”. Polska jest jednym z liderów w Europie pod kątem zatrudnienia w sektorze gamedev, a krajowe gry cieszą się zainteresowaniem graczy w Ameryce Pół...

19 lipca 2023

PARP
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza nabór wniosków do konkursu mającego na celu wybór i dofinansowanie projektów, których realizacja przyczyni się do poprawy jakości usług rozwojowych w Bazie Usług Rozwojowych (BUR). W ramach otrzymanego dofinansowania bene...

18 lipca 2023

PARP
Aż 89 mln złotych zostanie rozdysponowane w ramach kolejnego konkursu z Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego (FERS) w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). Celem „GOZ – to się opłaca” jest wsparcie przedsiębiorców i ich pracowników we wprowadzaniu ...

17 lipca 2023

PARP
Spadająca stopa bezrobocia w Polsce, coraz większe braki kadrowe, elastyczność rynku pracy, którą doceniają duże firmy, równowaga między życiem prywatnym i zawodowym ważniejsza od awansu, dyskryminacja seniorów na rynku pracy i skomplikowane losy Ukraińców na polskim ryn...

13 lipca 2023

PARP
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ogłosiła nowe konkursy, których celem jest wspieranie rozwoju polskich przedsiębiorstw. Aktualna oferta PARP obejmuje różnorodne obszary działalności i dostarcza możliwości dofinansowania dla firm w różnych sektorach gospo...

12 lipca 2023

PARP
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Ministerstwo Rozwoju i Technologii opublikowały najnowszy raport pn. „Monitoring trendów w innowacyjności”. Jest to jedno z działań realizowanych w ramach projektu inno_LAB. Jego celem jest systematyczne wyszukiwanie i anali...
PARP
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) przedstawia raport „Luka w zatrudnieniu: jak lepiej wykorzystać potencjał polskiego rynku pracy”, który zawiera badania i najważniejsze wnioski dotyczące tej kwestii. Raport skupia się na analizie luk na rynku pracy oraz p...

7 lipca 2023

15
16
17
18
19
20
21