PARP
Dyrektywa Omnibus to Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady, która ma przyczyniać się do lepszego egzekwowania i unowocześniania unijnych przepisów dotyczących ochrony konsumentów. O szczegółach, dotyczących obowiązków e-sprzedawców oraz internetowych platform handlow...
PARP
Praca zawodowa jest dla Polaków zarówno motywacją do rozwoju swoich kompetencji, jak i przestrzenią, w której potem nabyte umiejętności mogą wykorzystywać. Chcąc rozwijać firmę, warto zatem docenić rolę kursów i szkoleń w rozwoju osób, które codziennie na jej sukces prac...
PARP
Już 1 grudnia odbędzie się kolejna wideokonferencja z cyklu „Idea Rozwoju Twojego Biznesu”, organizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Tematem spotkania będzie efektywność energetyczna z perspektywy biznesu. Uczestnicy wydarzenia będą mogli zgłębić w...
PARP
Celem pilotażu „Robogrant” jest zwiększenie konkurencyjności branży meblarskiej poprzez transformację technologiczną. Działanie pozytywnie przełoży się m.in. na jakość, elastyczność i wydajność produkcji dzięki robotyzacji i automatyzacji procesów zachodzących w przedsię...
PARP
Polityka zakupowa państwa na lata 2022-2025 – jako regulacja sektora zamówień publicznych – wciąż jest nowym tematem dla polskich przedsiębiorców. Jednym z jej głównych celów na lata 2022-2025 jest rozwój potencjału małych i średnich przedsiębiorstw poprzez szersze otwa...
PARP
W 2021 roku Polacy przepracowali średnio około 43,3 godzin tygodniowo. Najwyższą aktywnością zawodową wykazały się osoby z wyższym wykształceniem, czerpiące tym samym największą satysfakcję z pracy. Zmniejszył się również odsetek osób pracujących w szarej strefie oraz ob...
PARP
„Idea Rozwoju Twojego Biznesu” to inicjatywa organizowana wspólnie przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) oraz Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Celem konferencji #IdeaRozwojuBiznesu jest przybliżenie uczestnikom najbardziej aktualnych tematów związanyc...

22 listopada 2022

PARP
„Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji – Bony na cyfryzację” to działanie, które ma na celu zwiększenie wykorzystania technologii cyfrowych w polskich przedsiębiorstwach. Ponowne zwiększenie alokacji do niemalże 156 mln zł w tym wraz z oszczędnościami pozwoli na dofinansowa...
PARP
Drugi rok pandemii COVID-19 jeszcze silniej wpłynął na intencje przedsiębiorcze Polaków. Zmalały chęci do tworzenia nowych biznesów, a ostrożność i bezpieczeństwo finansowe stały się priorytetem. Pochwalić się natomiast możemy stale utrzymującą się wiarą we własne umie...

21 listopada 2022

PARP
Do 30 września 2023 r. firmy z sektora MŚP mogą zgłaszać się do „Akademii Menadżera MMŚP – kompetencje w zakresie cyfryzacji” – konkursu, który ma na celu wsparcie szkoleniowe i doradcze w zakresie transformacji cyfrowej. Działanie kierowane jest do mikro-, małych oraz ś...

18 listopada 2022

2
3
4
5
6
7
8