PARP
Jak podaje GUS, stopa bezrobocia rejestrowanego na polskim rynku pracy we wrześniu 2022 r. wyniosła 5,1%, co potwierdza wyraźny od początku roku trend spadku wskaźnika. Maleje też liczba Polaków zarejestrowanych w urzędach pracy jako osoby bezrobotne. Jak jeszcze wygląda...

1 grudnia 2022

Aktualności
Rusza jubileuszowa, piąta edycja „25 under 25” – konkursu dla ambitnych, zdolnych i zaangażowanych osób do 25. roku życia, które zmieniają społeczne i gospodarcze oblicze Polski. Młodzi inicjatorzy zmian, którzy znajdą się na prestiżowej liście, mają szansę na rozgłos i ...

1 grudnia 2022

PARP
Nabór wniosków do XXV edycji konkursu Polski Produkt Przyszłości został przedłużony do 14 grudnia br. W konkursie organizowanym już po raz 25 przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju do zdobycia są nagrody o łącznej wartości 600 ...
PARP
Dyrektywa Omnibus to Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady, która ma przyczyniać się do lepszego egzekwowania i unowocześniania unijnych przepisów dotyczących ochrony konsumentów. O szczegółach, dotyczących obowiązków e-sprzedawców oraz internetowych platform handlow...
PARP
Praca zawodowa jest dla Polaków zarówno motywacją do rozwoju swoich kompetencji, jak i przestrzenią, w której potem nabyte umiejętności mogą wykorzystywać. Chcąc rozwijać firmę, warto zatem docenić rolę kursów i szkoleń w rozwoju osób, które codziennie na jej sukces prac...
PARP
Już 1 grudnia odbędzie się kolejna wideokonferencja z cyklu „Idea Rozwoju Twojego Biznesu”, organizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Tematem spotkania będzie efektywność energetyczna z perspektywy biznesu. Uczestnicy wydarzenia będą mogli zgłębić w...
PARP
Celem pilotażu „Robogrant” jest zwiększenie konkurencyjności branży meblarskiej poprzez transformację technologiczną. Działanie pozytywnie przełoży się m.in. na jakość, elastyczność i wydajność produkcji dzięki robotyzacji i automatyzacji procesów zachodzących w przedsię...
PARP
Polityka zakupowa państwa na lata 2022-2025 – jako regulacja sektora zamówień publicznych – wciąż jest nowym tematem dla polskich przedsiębiorców. Jednym z jej głównych celów na lata 2022-2025 jest rozwój potencjału małych i średnich przedsiębiorstw poprzez szersze otwa...
PARP
W 2021 roku Polacy przepracowali średnio około 43,3 godzin tygodniowo. Najwyższą aktywnością zawodową wykazały się osoby z wyższym wykształceniem, czerpiące tym samym największą satysfakcję z pracy. Zmniejszył się również odsetek osób pracujących w szarej strefie oraz ob...
PARP
„Idea Rozwoju Twojego Biznesu” to inicjatywa organizowana wspólnie przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) oraz Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Celem konferencji #IdeaRozwojuBiznesu jest przybliżenie uczestnikom najbardziej aktualnych tematów związanyc...

22 listopada 2022

5
6
7
8
9
10
11