PARP
„Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji – Bony na cyfryzację” to działanie, które ma na celu zwiększenie wykorzystania technologii cyfrowych w polskich przedsiębiorstwach. Ponowne zwiększenie alokacji do niemalże 156 mln zł w tym wraz z oszczędnościami pozwoli na dofinansowa...
PARP
Drugi rok pandemii COVID-19 jeszcze silniej wpłynął na intencje przedsiębiorcze Polaków. Zmalały chęci do tworzenia nowych biznesów, a ostrożność i bezpieczeństwo finansowe stały się priorytetem. Pochwalić się natomiast możemy stale utrzymującą się wiarą we własne umie...

21 listopada 2022

PARP
Do 30 września 2023 r. firmy z sektora MŚP mogą zgłaszać się do „Akademii Menadżera MMŚP – kompetencje w zakresie cyfryzacji” – konkursu, który ma na celu wsparcie szkoleniowe i doradcze w zakresie transformacji cyfrowej. Działanie kierowane jest do mikro-, małych oraz ś...

18 listopada 2022

PARP
Europejskie Huby Innowacji Cyfrowych to ośrodki gromadzące wiedzę i kompetencje w dziedzinie cyfrowej transformacji działalności gospodarczej. Ich rolą będzie pomoc w zwiększaniu konkurencyjności firm, poprzez ich wsparcie w procesie transformacji cyfrowej. O szczegółach...
Aktualności
System Lightship VPS firmy Niantic od 2023 roku będzie działał z platformą Snapdragon Spaces firmy Qualcomm. Firmy przedstawiły wspólną wizję zestawu do rzeczywistości rozszerzonej, z którego będzie można korzystać na zewnątrz.

17 listopada 2022

PARP
2021 rok, w którym realizowane zostało badanie, obrazuje strategie adaptacyjne firm, wynikające z reakcji na konsekwencje pandemii. Zdecydowana większość pracodawców nadal odczuwała jej negatywne skutki. Przekładało się to przede wszystkim na zmniejszenie liczby klientów...
PARP
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG) to elektroniczny rejestr przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność gospodarczą w Polsce. Aktualnie jest w nim zarejestrowanych 2,6 mln przedsiębiorców. W oparciu o doświadczenia ostatnich lat oraz po...
PARP
W ostatnich latach w Polsce nasila się proces starzenia się społeczeństwa i systematycznie rośnie udział osób starszych w populacji. Z raportu „Sytuacja osób starszych w Polsce w 2020 r.” GUS wynika, że na koniec 2020 r. odsetek osób starszych (w wieku 60 lat i więcej) w...

14 listopada 2022

PARP
36 proc. przedsiębiorstw w Polsce uważa się za firmy rodzinne. Prawdziwy odsetek jest jednak znacznie większy, zwłaszcza biorąc pod uwagę małe i średnie przedsiębiorstwa. Warunkiem pozwalającym zapewnić międzypokoleniową ciągłość rodzinnych biznesów jest skuteczna sukces...
Aktualności
Powrót wydarzeń na żywo Pokémon GO Fest dał 150 tys. graczy szansę na spotkanie i dobrą zabawę w gronie innych fanów gry. Dla Berlina, Seattle i Sapporo był to natomiast znaczny zastrzyk pieniędzy. Niemal połowa uczestników wyraziła chęć ponownego odwiedzenia miast, w kt...

9 listopada 2022

6
7
8
9
10
11
12