Czy efektywność energetyczna opłaca się przedsiębiorcom? PARP zaprasza na kolejny webinar z cyklu rozwoju biznesu
Już 1 grudnia odbędzie się kolejna wideokonferencja z cyklu „Idea Rozwoju Twojego Biznesu”, organizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Tematem spotkania będzie efektywność energetyczna z perspektywy biznesu. Uczestnicy wydarzenia będą mogli zgłębić w...
Trwa program „Robogrant – pomoc na rozwój polskiej branży meblarskiej”
Celem pilotażu „Robogrant” jest zwiększenie konkurencyjności branży meblarskiej poprzez transformację technologiczną. Działanie pozytywnie przełoży się m.in. na jakość, elastyczność i wydajność produkcji dzięki robotyzacji i automatyzacji procesów zachodzących w przedsię...
Polityka zakupowa państwa i jej znaczenie dla sektora MŚP tematem kolejnego spotkania z cyklu „Idea Rozwoju Twojego Biznesu”
Polityka zakupowa państwa na lata 2022-2025 – jako regulacja sektora zamówień publicznych – wciąż jest nowym tematem dla polskich przedsiębiorców. Jednym z jej głównych celów na lata 2022-2025 jest rozwój potencjału małych i średnich przedsiębiorstw poprzez szersze otwa...
Bilans Kapitału Ludzkiego – „Raport z badania ludności w wieku 18-69 lat”
W 2021 roku Polacy przepracowali średnio około 43,3 godzin tygodniowo. Najwyższą aktywnością zawodową wykazały się osoby z wyższym wykształceniem, czerpiące tym samym największą satysfakcję z pracy. Zmniejszył się również odsetek osób pracujących w szarej strefie oraz ob...
Kolejne spotkanie z cyklu „Idea Rozwoju Twojego Biznesu”: Program grantów na nowe projekty inwestycyjne, szczególnie istotne dla polskiej gospodarki. Na co będzie można uzyskać dotację?

„Idea Rozwoju Twojego Biznesu” to inicjatywa organizowana wspólnie przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) oraz Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Celem konferencji #IdeaRozwojuBiznesu jest przybliżenie uczestnikom najbardziej aktualnych tematów związanyc...
Fundusze Europejskie wspierają MŚP w obszarze cyfryzacji. Zwiększona alokacja w konkursie „Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji – Bony na cyfryzację”
„Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji – Bony na cyfryzację” to działanie, które ma na celu zwiększenie wykorzystania technologii cyfrowych w polskich przedsiębiorstwach. Ponowne zwiększenie alokacji do niemalże 156 mln zł w tym wraz z oszczędnościami pozwoli na dofinansowa...
Polacy z rezerwą do przedsiębiorczości. Wnioski z Raportu GEM Polska 2022

Drugi rok pandemii COVID-19 jeszcze silniej wpłynął na intencje przedsiębiorcze Polaków. Zmalały chęci do tworzenia nowych biznesów, a ostrożność i bezpieczeństwo finansowe stały się priorytetem. Pochwalić się natomiast możemy stale utrzymującą się wiarą we własne umie...
Fundusze Europejskie na podnoszenie kompetencji w zakresie cyfryzacji

Do 30 września 2023 r. firmy z sektora MŚP mogą zgłaszać się do „Akademii Menadżera MMŚP – kompetencje w zakresie cyfryzacji” – konkursu, który ma na celu wsparcie szkoleniowe i doradcze w zakresie transformacji cyfrowej. Działanie kierowane jest do mikro-, małych oraz ś...
Kolejne spotkanie z cyklu „Idea Rozwoju Twojego Biznesu”: Europejskie Huby Innowacji Cyfrowych – know-how, usługi i wsparcie z zakresu transformacji cyfrowej dla przedsiębiorców
Europejskie Huby Innowacji Cyfrowych to ośrodki gromadzące wiedzę i kompetencje w dziedzinie cyfrowej transformacji działalności gospodarczej. Ich rolą będzie pomoc w zwiększaniu konkurencyjności firm, poprzez ich wsparcie w procesie transformacji cyfrowej. O szczegółach...
Praca motywacją do rozwoju i miejscem realizacji zdobytych kompetencji. Gdzie szukać usług rozwojowych?
Praca zawodowa jest dla Polaków zarówno motywacją do rozwoju swoich kompetencji, jak i przestrzenią, w której potem nabyte umiejętności mogą wykorzystywać. Chcąc rozwijać firmę, warto zatem docenić rolę kursów i szkoleń w rozwoju osób, które codziennie na jej sukces prac...
Czy efektywność energetyczna opłaca się przedsiębiorcom? PARP zaprasza na kolejny webinar z cyklu rozwoju biznesu
Już 1 grudnia odbędzie się kolejna wideokonferencja z cyklu „Idea Rozwoju Twojego Biznesu”, organizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Tematem spotkania będzie efektywność energetyczna z perspektywy biznesu. Uczestnicy wydarzenia będą mogli zgłębić w...
Trwa program „Robogrant – pomoc na rozwój polskiej branży meblarskiej”
Celem pilotażu „Robogrant” jest zwiększenie konkurencyjności branży meblarskiej poprzez transformację technologiczną. Działanie pozytywnie przełoży się m.in. na jakość, elastyczność i wydajność produkcji dzięki robotyzacji i automatyzacji procesów zachodzących w przedsię...
Polityka zakupowa państwa i jej znaczenie dla sektora MŚP tematem kolejnego spotkania z cyklu „Idea Rozwoju Twojego Biznesu”
Polityka zakupowa państwa na lata 2022-2025 – jako regulacja sektora zamówień publicznych – wciąż jest nowym tematem dla polskich przedsiębiorców. Jednym z jej głównych celów na lata 2022-2025 jest rozwój potencjału małych i średnich przedsiębiorstw poprzez szersze otwa...
Bilans Kapitału Ludzkiego – „Raport z badania ludności w wieku 18-69 lat”
W 2021 roku Polacy przepracowali średnio około 43,3 godzin tygodniowo. Najwyższą aktywnością zawodową wykazały się osoby z wyższym wykształceniem, czerpiące tym samym największą satysfakcję z pracy. Zmniejszył się również odsetek osób pracujących w szarej strefie oraz ob...
Kolejne spotkanie z cyklu „Idea Rozwoju Twojego Biznesu”: Program grantów na nowe projekty inwestycyjne, szczególnie istotne dla polskiej gospodarki. Na co będzie można uzyskać dotację?

„Idea Rozwoju Twojego Biznesu” to inicjatywa organizowana wspólnie przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) oraz Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Celem konferencji #IdeaRozwojuBiznesu jest przybliżenie uczestnikom najbardziej aktualnych tematów związanyc...
Fundusze Europejskie wspierają MŚP w obszarze cyfryzacji. Zwiększona alokacja w konkursie „Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji – Bony na cyfryzację”
„Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji – Bony na cyfryzację” to działanie, które ma na celu zwiększenie wykorzystania technologii cyfrowych w polskich przedsiębiorstwach. Ponowne zwiększenie alokacji do niemalże 156 mln zł w tym wraz z oszczędnościami pozwoli na dofinansowa...
Polacy z rezerwą do przedsiębiorczości. Wnioski z Raportu GEM Polska 2022

Drugi rok pandemii COVID-19 jeszcze silniej wpłynął na intencje przedsiębiorcze Polaków. Zmalały chęci do tworzenia nowych biznesów, a ostrożność i bezpieczeństwo finansowe stały się priorytetem. Pochwalić się natomiast możemy stale utrzymującą się wiarą we własne umie...
Fundusze Europejskie na podnoszenie kompetencji w zakresie cyfryzacji

Do 30 września 2023 r. firmy z sektora MŚP mogą zgłaszać się do „Akademii Menadżera MMŚP – kompetencje w zakresie cyfryzacji” – konkursu, który ma na celu wsparcie szkoleniowe i doradcze w zakresie transformacji cyfrowej. Działanie kierowane jest do mikro-, małych oraz ś...
Kolejne spotkanie z cyklu „Idea Rozwoju Twojego Biznesu”: Europejskie Huby Innowacji Cyfrowych – know-how, usługi i wsparcie z zakresu transformacji cyfrowej dla przedsiębiorców
Europejskie Huby Innowacji Cyfrowych to ośrodki gromadzące wiedzę i kompetencje w dziedzinie cyfrowej transformacji działalności gospodarczej. Ich rolą będzie pomoc w zwiększaniu konkurencyjności firm, poprzez ich wsparcie w procesie transformacji cyfrowej. O szczegółach...
1
2
3
4
5
6
7