Jak polskie startupy definiują nowe standardy w zarządzaniu i operacjach

W otoczeniu dynamicznych przemian i rewolucji w dziedzinie zarządzania polskie startupy, wspierane przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) w postaci środków z Funduszy Europejskich dla Polski Wschodniej, stają się czołowymi pionierami w transformacji proce...
„Usługi Rozwojowe 4.0” - ruszył konkurs na wsparcie podmiotów z Bazy Usług Rozwojowych

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ogłasza działanie „Usługi Rozwojowe 4.0 – oferta dla dostawców usług BUR”, które ma na celu wspieranie polskich podmiotów z Bazy Usług Rozwojowych (BUR). Uczestnicy mogą liczyć na zwrot kosztów nawet do 80% poniesionych wy...
Europejskie Centra Innowacji Cyfrowych wesprą transformację cyfrową polskich firm

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest w trakcie procesu podpisywania umów z operatorami wyłonionymi w działaniu „Współfinansowanie działań EDIH” realizowanego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 (FENG). Europejskie ...
Polskie startupy po inkubacji: od pomysłu do sukcesu rynkowego

Startupy odgrywają kluczową rolę dla polskiej innowacyjności, przekształcając ambitne koncepcje w realne, nowe produkty. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) od lat wspiera takie przedsięwzięcia, zwłaszcza poprzez działanie „Platformy startowe dla nowych pomy...
Rewolucja w dostępności: jak nowe regulacje zmienią oblicze branż od 2025 roku

Od czerwca 2025 roku przedsiębiorcy kluczowych sektorów staną przed nowym wyzwaniem – wprowadzeniem Europejskiego Aktu o Dostępności (EAA). Ten przełomowy dokument ma usunąć bariery w dostępie do produktów i usług poprzez otwarcie drzwi do bardziej inkluzywnego społeczeń...
Wyłoniono 9 najlepszych projektów w ramach konkursu „Akademia HR”

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) pozytywnie oceniła 9 projektów o łącznej wartości 108,2 mln zł, w tym ponad 90,4 mln zł dofinansowania na rozwój kompetencji menadżerów HR i pracowników odpowiedzialnych za politykę personalną w firmie. Przedsiębiorcy będą...
Różne oblicza rzemiosła

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości opublikowała raport pn. „Tropami polskiego rzemiosła”, w którym kompleksowo analizuje ten sektor naszej gospodarki. W raporcie dokonano podziału firm ze względu na ich kondycję rynkową i potencjał rozwoju. Wyróżniono pięć grup pr...
Skrócenie czasu podróży, mniejsze zanieczyszczenia powietrza czy większa dostępność. Zakończono inwestycje transportu miejskiego w Lublinie

W Lublinie w 2023 r. zakończyła się realizacja kolejnych projektów z sektora zrównoważonego transportu miejskiego, które pozwolą m.in. zwiększyć konkurencyjność transportu zbiorowego w stosunku do indywidualnego, poprawić jego efektywność i dostępność, a także zwiększy...
Otwieranie światowych rynków dla polskich MŚP

W ostatnich latach polska gospodarka przeżywa dynamiczny wzrost na arenie międzynarodowej. Przyczynia się do tego również wsparcie udzielane w ramach środków unijnych, m. in. z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR), a w nowej perspektywie 2021-2027 z programu ...
Expo 2025: innowacyjność i eksport w centrum uwagi. Wsparcie z Funduszy Europejskich

Polska przygotowuje się do udziału w Wystawie Światowej Expo 2025 Osaka, Kansai w Japonii, podkreślając swoją obecność jako kraj innowacyjny i otwarty na międzynarodową współpracę gospodarczą. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) odgrywa kluczową rolę w tym p...
Jak polskie startupy definiują nowe standardy w zarządzaniu i operacjach

W otoczeniu dynamicznych przemian i rewolucji w dziedzinie zarządzania polskie startupy, wspierane przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) w postaci środków z Funduszy Europejskich dla Polski Wschodniej, stają się czołowymi pionierami w transformacji proce...
„Usługi Rozwojowe 4.0” - ruszył konkurs na wsparcie podmiotów z Bazy Usług Rozwojowych

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ogłasza działanie „Usługi Rozwojowe 4.0 – oferta dla dostawców usług BUR”, które ma na celu wspieranie polskich podmiotów z Bazy Usług Rozwojowych (BUR). Uczestnicy mogą liczyć na zwrot kosztów nawet do 80% poniesionych wy...
Europejskie Centra Innowacji Cyfrowych wesprą transformację cyfrową polskich firm

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest w trakcie procesu podpisywania umów z operatorami wyłonionymi w działaniu „Współfinansowanie działań EDIH” realizowanego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 (FENG). Europejskie ...
Polskie startupy po inkubacji: od pomysłu do sukcesu rynkowego

Startupy odgrywają kluczową rolę dla polskiej innowacyjności, przekształcając ambitne koncepcje w realne, nowe produkty. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) od lat wspiera takie przedsięwzięcia, zwłaszcza poprzez działanie „Platformy startowe dla nowych pomy...
Rewolucja w dostępności: jak nowe regulacje zmienią oblicze branż od 2025 roku

Od czerwca 2025 roku przedsiębiorcy kluczowych sektorów staną przed nowym wyzwaniem – wprowadzeniem Europejskiego Aktu o Dostępności (EAA). Ten przełomowy dokument ma usunąć bariery w dostępie do produktów i usług poprzez otwarcie drzwi do bardziej inkluzywnego społeczeń...
Wyłoniono 9 najlepszych projektów w ramach konkursu „Akademia HR”

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) pozytywnie oceniła 9 projektów o łącznej wartości 108,2 mln zł, w tym ponad 90,4 mln zł dofinansowania na rozwój kompetencji menadżerów HR i pracowników odpowiedzialnych za politykę personalną w firmie. Przedsiębiorcy będą...
Różne oblicza rzemiosła

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości opublikowała raport pn. „Tropami polskiego rzemiosła”, w którym kompleksowo analizuje ten sektor naszej gospodarki. W raporcie dokonano podziału firm ze względu na ich kondycję rynkową i potencjał rozwoju. Wyróżniono pięć grup pr...
Skrócenie czasu podróży, mniejsze zanieczyszczenia powietrza czy większa dostępność. Zakończono inwestycje transportu miejskiego w Lublinie

W Lublinie w 2023 r. zakończyła się realizacja kolejnych projektów z sektora zrównoważonego transportu miejskiego, które pozwolą m.in. zwiększyć konkurencyjność transportu zbiorowego w stosunku do indywidualnego, poprawić jego efektywność i dostępność, a także zwiększy...
Otwieranie światowych rynków dla polskich MŚP

W ostatnich latach polska gospodarka przeżywa dynamiczny wzrost na arenie międzynarodowej. Przyczynia się do tego również wsparcie udzielane w ramach środków unijnych, m. in. z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR), a w nowej perspektywie 2021-2027 z programu ...
1
2
3
4
5
6
7