Projekty dedykowane dzieciom ze wsparciem Funduszy Europejskich

Gry karciane, planszówki, innowacyjne place zabaw, personalizowane książki, platforma ułatwiająca psychoterapię dzieci i młodzieży – to tylko wybrane projekty dedykowane dzieciom, które uzyskały dofinansowanie w ramach konkursów finansowanych ze środków unijnych, w Progr...
Rozpocznij produkcję nowych wyrobów dzięki Funduszom Europejskim. Startuje konkurs „Wdrażanie innowacji przez MŚP” dla przedsiębiorców z Polski Wschodniej

Od 12 lipca do 5 sierpnia 2022 r. przyjmowane będą zgłoszenia do konkursu w ramach poddziałania 1.3.1 „Wdrażanie innowacji przez MŚP”, organizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 10 mln zł. Konkurs jest finansowa...
Konkurencyjne produkty firm z województwa lubelskiego – zobacz, jak rozwija się Polska Wschodnia dzięki Funduszom Europejskim

Ponad pół miliarda na innowacyjne inwestycje w ramach Programu Polska Wschodnia, finansowanego z Funduszy Europejskich. Dzięki środkom unijnym, w konkursie „Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP”, przyznano dofinansowania podmiotom, które przedstawiły najlepsze propoz...
Rynek zamówień publicznych – skorzystaj z szansy i zawalcz o kontrakty w Polsce i na rynkach międzynarodowych
Fundusze Europejskie umożliwiają mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom wzięcie udziału w szkoleniach i doradztwie oraz nabycie wiedzy, jak ubiegać się o zamówienia publiczne. Z oferty mogą także skorzystać firmy, które chcą dowiedzieć się, jak zaistnieć na zagraniczny...
Wsparcie z Funduszy Europejskich dla przedsiębiorców z Podlasia. Relacja ze spotkania PARP w Mońkach

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) wraz ze Starostwem Powiatowym w Mońkach zorganizowała spotkanie dla przedsiębiorców z województwa podlaskiego. W wydarzeniu, w którym uczestniczyli przedsiębiorcy zarówno z powiatu monieckiego, jak i całego województwa pod...
Aktualne trendy i wyniki badań dotyczące rynku pracy, edukacji i kompetencji
Badania przeprowadzone wśród pracodawców i pracowników napawają optymizmem. W marcu 2022 r. stopa bezrobocia była niższa niż w lutym, a urzędy pracy zarejestrowały więcej ofert. Wzrosło także średnie miesięczne wynagrodzenie. Najbardziej pożądani pracownicy to specjaliśc...
2,4 mld – taka kwota zasiliła już przedsiębiorców w woj. podlaskim dzięki funduszom europejskim. Dowiedz się, na jakie wsparcie mogą liczyć przedsiębiorcy

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) realizuje szereg projektów finansowanych ze środków budżetu państwa oraz funduszy unijnych. W samym województwie podlaskim, w ramach Programu Polska Wschodnia (POPW) i Programu Inteligentny Rozwój (PO IR), podpisano już 61...
Innowacyjna Polska Wschodnia. Projekty w województwie podkarpackim współfinansowane ze środków europejskich wzbogacą mapę atrakcji turystycznych

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) przyznała dofinansowania podmiotom, które przedstawiły najlepsze propozycje produktów sieciowych. Wśród wybranych projektów znalazły się m.in. te, które wzbogacą turystyczną mapę Polski Wschodniej – w województwie podkarpa...
„Nowy start” pomoże przedsiębiorcom w nowym biznesie. Ze wsparcia z projektu finansowanego z POWER mogą skorzystać Ci, którzy chcą powrócić do biznesu

Ze wsparcia z funduszy unijnych mogą skorzystać przedsiębiorcy z sektora MŚP, którzy ponownie rozpoczęli działalność gospodarczą. Celem jest dostosowanie ich modelu biznesowego do zmieniających się warunków rynkowych i konkurencji. Budżet na „Nowy Start” pochodzi z Progr...
Zakończył się cykl webinarów PARP „Branżowe czwartki”, przedstawiający potrzeby kompetencyjne i wyzwania rynku pracy
Dobiegł końca cykl szesnastu webinarów Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), w których zaprezentowano wyniki badań przeprowadzonych w ramach Branżowego Bilansu Kapitału Ludzkiego. Podczas każdego spotkania zaproszeni do dyskusji eksperci rozmawiali na temat...
Projekty dedykowane dzieciom ze wsparciem Funduszy Europejskich

Gry karciane, planszówki, innowacyjne place zabaw, personalizowane książki, platforma ułatwiająca psychoterapię dzieci i młodzieży – to tylko wybrane projekty dedykowane dzieciom, które uzyskały dofinansowanie w ramach konkursów finansowanych ze środków unijnych, w Progr...
Rozpocznij produkcję nowych wyrobów dzięki Funduszom Europejskim. Startuje konkurs „Wdrażanie innowacji przez MŚP” dla przedsiębiorców z Polski Wschodniej

Od 12 lipca do 5 sierpnia 2022 r. przyjmowane będą zgłoszenia do konkursu w ramach poddziałania 1.3.1 „Wdrażanie innowacji przez MŚP”, organizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 10 mln zł. Konkurs jest finansowa...
Konkurencyjne produkty firm z województwa lubelskiego – zobacz, jak rozwija się Polska Wschodnia dzięki Funduszom Europejskim

Ponad pół miliarda na innowacyjne inwestycje w ramach Programu Polska Wschodnia, finansowanego z Funduszy Europejskich. Dzięki środkom unijnym, w konkursie „Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP”, przyznano dofinansowania podmiotom, które przedstawiły najlepsze propoz...
Rynek zamówień publicznych – skorzystaj z szansy i zawalcz o kontrakty w Polsce i na rynkach międzynarodowych
Fundusze Europejskie umożliwiają mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom wzięcie udziału w szkoleniach i doradztwie oraz nabycie wiedzy, jak ubiegać się o zamówienia publiczne. Z oferty mogą także skorzystać firmy, które chcą dowiedzieć się, jak zaistnieć na zagraniczny...
Wsparcie z Funduszy Europejskich dla przedsiębiorców z Podlasia. Relacja ze spotkania PARP w Mońkach

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) wraz ze Starostwem Powiatowym w Mońkach zorganizowała spotkanie dla przedsiębiorców z województwa podlaskiego. W wydarzeniu, w którym uczestniczyli przedsiębiorcy zarówno z powiatu monieckiego, jak i całego województwa pod...
Aktualne trendy i wyniki badań dotyczące rynku pracy, edukacji i kompetencji
Badania przeprowadzone wśród pracodawców i pracowników napawają optymizmem. W marcu 2022 r. stopa bezrobocia była niższa niż w lutym, a urzędy pracy zarejestrowały więcej ofert. Wzrosło także średnie miesięczne wynagrodzenie. Najbardziej pożądani pracownicy to specjaliśc...
2,4 mld – taka kwota zasiliła już przedsiębiorców w woj. podlaskim dzięki funduszom europejskim. Dowiedz się, na jakie wsparcie mogą liczyć przedsiębiorcy

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) realizuje szereg projektów finansowanych ze środków budżetu państwa oraz funduszy unijnych. W samym województwie podlaskim, w ramach Programu Polska Wschodnia (POPW) i Programu Inteligentny Rozwój (PO IR), podpisano już 61...
Innowacyjna Polska Wschodnia. Projekty w województwie podkarpackim współfinansowane ze środków europejskich wzbogacą mapę atrakcji turystycznych

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) przyznała dofinansowania podmiotom, które przedstawiły najlepsze propozycje produktów sieciowych. Wśród wybranych projektów znalazły się m.in. te, które wzbogacą turystyczną mapę Polski Wschodniej – w województwie podkarpa...
„Nowy start” pomoże przedsiębiorcom w nowym biznesie. Ze wsparcia z projektu finansowanego z POWER mogą skorzystać Ci, którzy chcą powrócić do biznesu

Ze wsparcia z funduszy unijnych mogą skorzystać przedsiębiorcy z sektora MŚP, którzy ponownie rozpoczęli działalność gospodarczą. Celem jest dostosowanie ich modelu biznesowego do zmieniających się warunków rynkowych i konkurencji. Budżet na „Nowy Start” pochodzi z Progr...
3
4
5
6
7
8
9