Nowe perspektywy dla branży HoReCa. Wsparcie w ramach Krajowego Planu Odbudowy

W odpowiedzi na trudności wywołane pandemią COVID-19 w sektorze HoReCa, PARP (Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości) oferuje wsparcie w ramach programu finansowanego z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO). Inicjatywa skupia się na wsparciu mikro, m...
Odkryj potencjał designu. PARP ogłosiła nabór „Wzornictwo w MŚP"

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ogłosiła uruchomienie naboru „Wzornictwo w MŚP”, który finansowany jest w ramach programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 (FEPW). Ma wspierać polskie przedsiębiorstwa z Polski Wschodniej w zakresie roz...
Ożywienie przedsiębiorczości i innowacyjności w Polsce. Przewodnik po naborach w PARP

W ramach swojej misji stymulowania rozwoju gospodarczego, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) aktywnie wspiera przedsiębiorczość i innowacyjność w Polsce. Z obecnie dostępnych naborów mogą skorzystać właściciele firm, instytucje badawcze i jednostki samorząd...
Mobilna Polska Wschodnia. PARP zaprasza do udziału w naborze „Zrównoważona mobilność miejska”

Trwa nabór dotyczący projektów na rzecz zrównoważonej mobilności miejskiej, który kładzie nacisk na jej rolę w transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej. To inicjatywa zgodna ze zrównoważonym rozwojem, finansowana z programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschod...
„GOZ – to się opłaca”: program dla przedsiębiorstw zainteresowanych zieloną ekonomią

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) w grudniu 2023 r. rozstrzygnęła konkurs „GOZ – to się opłaca”, na wybór podmiotów realizujących projekty które stanowią wsparcie dla przedsiębiorców pragnących aktywnie uczestniczyć w transformacji na rzecz zrównoważoneg...
PARP ogłasza nabór wniosków dla MŚP z sektora HoReCa!

Już na początku maja przedsiębiorcy będą mogli składać wnioski o wsparcie na rozszerzenie lub zmianę profilu dotychczasowej działalności prowadzonej w sektorach takich jak hotelarstwo, gastronomia (HoReCa), turystyka lub kultura. Inwestycja A1.2.1 jest finansowana z Kraj...
Ekoinnowacje – jak startupy z Polski Wschodniej napędzają zrównoważony rozwój

W obliczu globalnych wyzwań związanych ze zmianą klimatu polskie startupy wyznaczają nowe ścieżki rozwoju, łącząc innowacyjność z troską o środowisko naturalne. Dzięki środkom unijnym z Programu Polska Wschodnia (POPW) młode firmy przyczyniają się do budowania zielonej g...
Ruszają dwa nabory wniosków w działaniu „Granty na Eurogranty”

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ogłosiły dwa nabory w ramach „Granty na Eurogranty”, realizowane z Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 (FENG). Jeden z naborów jest skierowan...
Projekty stworzone z myślą o seniorach ze wsparciem Funduszy Norweskich

W ostatnich latach w Polsce widać postępujący proces starzenia się społeczeństwa i systematyczny wzrost udziału osób starszych w populacji. Z raportu „Sytuacja osób starszych w Polsce w 2022 r.” GUS wynika, że na koniec 2022 r. liczba osób w wieku 60 lat i więcej wyniosł...
Startuje nabór do konkursu „Granty na Eurogranty – oferta dla przedsiębiorców”

Właśnie rozpoczął się nabór wniosków do programu, wspierającego rozwój oraz umiędzynarodowienie polskich przedsiębiorstw. Konkurs organizowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), stanowi istotne wsparcie dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (M...
Nowe perspektywy dla branży HoReCa. Wsparcie w ramach Krajowego Planu Odbudowy

W odpowiedzi na trudności wywołane pandemią COVID-19 w sektorze HoReCa, PARP (Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości) oferuje wsparcie w ramach programu finansowanego z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO). Inicjatywa skupia się na wsparciu mikro, m...
Odkryj potencjał designu. PARP ogłosiła nabór „Wzornictwo w MŚP"

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ogłosiła uruchomienie naboru „Wzornictwo w MŚP”, który finansowany jest w ramach programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 (FEPW). Ma wspierać polskie przedsiębiorstwa z Polski Wschodniej w zakresie roz...
Ożywienie przedsiębiorczości i innowacyjności w Polsce. Przewodnik po naborach w PARP

W ramach swojej misji stymulowania rozwoju gospodarczego, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) aktywnie wspiera przedsiębiorczość i innowacyjność w Polsce. Z obecnie dostępnych naborów mogą skorzystać właściciele firm, instytucje badawcze i jednostki samorząd...
Mobilna Polska Wschodnia. PARP zaprasza do udziału w naborze „Zrównoważona mobilność miejska”

Trwa nabór dotyczący projektów na rzecz zrównoważonej mobilności miejskiej, który kładzie nacisk na jej rolę w transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej. To inicjatywa zgodna ze zrównoważonym rozwojem, finansowana z programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschod...
„GOZ – to się opłaca”: program dla przedsiębiorstw zainteresowanych zieloną ekonomią

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) w grudniu 2023 r. rozstrzygnęła konkurs „GOZ – to się opłaca”, na wybór podmiotów realizujących projekty które stanowią wsparcie dla przedsiębiorców pragnących aktywnie uczestniczyć w transformacji na rzecz zrównoważoneg...
PARP ogłasza nabór wniosków dla MŚP z sektora HoReCa!

Już na początku maja przedsiębiorcy będą mogli składać wnioski o wsparcie na rozszerzenie lub zmianę profilu dotychczasowej działalności prowadzonej w sektorach takich jak hotelarstwo, gastronomia (HoReCa), turystyka lub kultura. Inwestycja A1.2.1 jest finansowana z Kraj...
Ekoinnowacje – jak startupy z Polski Wschodniej napędzają zrównoważony rozwój

W obliczu globalnych wyzwań związanych ze zmianą klimatu polskie startupy wyznaczają nowe ścieżki rozwoju, łącząc innowacyjność z troską o środowisko naturalne. Dzięki środkom unijnym z Programu Polska Wschodnia (POPW) młode firmy przyczyniają się do budowania zielonej g...
Ruszają dwa nabory wniosków w działaniu „Granty na Eurogranty”

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ogłosiły dwa nabory w ramach „Granty na Eurogranty”, realizowane z Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 (FENG). Jeden z naborów jest skierowan...
Projekty stworzone z myślą o seniorach ze wsparciem Funduszy Norweskich

W ostatnich latach w Polsce widać postępujący proces starzenia się społeczeństwa i systematyczny wzrost udziału osób starszych w populacji. Z raportu „Sytuacja osób starszych w Polsce w 2022 r.” GUS wynika, że na koniec 2022 r. liczba osób w wieku 60 lat i więcej wyniosł...
1
2
3
4
5
6
7