Expo 2025: innowacyjność i eksport w centrum uwagi. Wsparcie z Funduszy Europejskich

Polska przygotowuje się do udziału w Wystawie Światowej Expo 2025 Osaka, Kansai w Japonii, podkreślając swoją obecność jako kraj innowacyjny i otwarty na międzynarodową współpracę gospodarczą. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) odgrywa kluczową rolę w tym p...
Jak polskie startupy definiują nowe standardy w zarządzaniu i operacjach

W otoczeniu dynamicznych przemian i rewolucji w dziedzinie zarządzania polskie startupy, wspierane przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) w postaci środków z Funduszy Europejskich dla Polski Wschodniej, stają się czołowymi pionierami w transformacji proce...
„Usługi Rozwojowe 4.0” - ruszył konkurs na wsparcie podmiotów z Bazy Usług Rozwojowych

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ogłasza działanie „Usługi Rozwojowe 4.0 – oferta dla dostawców usług BUR”, które ma na celu wspieranie polskich podmiotów z Bazy Usług Rozwojowych (BUR). Uczestnicy mogą liczyć na zwrot kosztów nawet do 80% poniesionych wy...
Europejskie Centra Innowacji Cyfrowych wesprą transformację cyfrową polskich firm

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest w trakcie procesu podpisywania umów z operatorami wyłonionymi w działaniu „Współfinansowanie działań EDIH” realizowanego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 (FENG). Europejskie ...
Polskie startupy po inkubacji: od pomysłu do sukcesu rynkowego

Startupy odgrywają kluczową rolę dla polskiej innowacyjności, przekształcając ambitne koncepcje w realne, nowe produkty. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) od lat wspiera takie przedsięwzięcia, zwłaszcza poprzez działanie „Platformy startowe dla nowych pomy...
Rewolucja w dostępności: jak nowe regulacje zmienią oblicze branż od 2025 roku

Od czerwca 2025 roku przedsiębiorcy kluczowych sektorów staną przed nowym wyzwaniem – wprowadzeniem Europejskiego Aktu o Dostępności (EAA). Ten przełomowy dokument ma usunąć bariery w dostępie do produktów i usług poprzez otwarcie drzwi do bardziej inkluzywnego społeczeń...
Wyłoniono 9 najlepszych projektów w ramach konkursu „Akademia HR”

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) pozytywnie oceniła 9 projektów o łącznej wartości 108,2 mln zł, w tym ponad 90,4 mln zł dofinansowania na rozwój kompetencji menadżerów HR i pracowników odpowiedzialnych za politykę personalną w firmie. Przedsiębiorcy będą...
Różne oblicza rzemiosła

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości opublikowała raport pn. „Tropami polskiego rzemiosła”, w którym kompleksowo analizuje ten sektor naszej gospodarki. W raporcie dokonano podziału firm ze względu na ich kondycję rynkową i potencjał rozwoju. Wyróżniono pięć grup pr...
Skrócenie czasu podróży, mniejsze zanieczyszczenia powietrza czy większa dostępność. Zakończono inwestycje transportu miejskiego w Lublinie

W Lublinie w 2023 r. zakończyła się realizacja kolejnych projektów z sektora zrównoważonego transportu miejskiego, które pozwolą m.in. zwiększyć konkurencyjność transportu zbiorowego w stosunku do indywidualnego, poprawić jego efektywność i dostępność, a także zwiększy...
Wsparcie dla startupów w Polsce Wschodniej. Otwarcie projektu Platformy Startowe Start in…

28 lutego 2024 roku w Jasionce koło Rzeszowa odbyła się konferencja otwierająca projekt „Platformy Startowe Start in…”, czyli program inkubacji dla startupów, które chcą podbić rynek innowacyjnym produktem. Projekt jest realizowany przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Region...
Expo 2025: innowacyjność i eksport w centrum uwagi. Wsparcie z Funduszy Europejskich

Polska przygotowuje się do udziału w Wystawie Światowej Expo 2025 Osaka, Kansai w Japonii, podkreślając swoją obecność jako kraj innowacyjny i otwarty na międzynarodową współpracę gospodarczą. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) odgrywa kluczową rolę w tym p...
Jak polskie startupy definiują nowe standardy w zarządzaniu i operacjach

W otoczeniu dynamicznych przemian i rewolucji w dziedzinie zarządzania polskie startupy, wspierane przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) w postaci środków z Funduszy Europejskich dla Polski Wschodniej, stają się czołowymi pionierami w transformacji proce...
„Usługi Rozwojowe 4.0” - ruszył konkurs na wsparcie podmiotów z Bazy Usług Rozwojowych

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ogłasza działanie „Usługi Rozwojowe 4.0 – oferta dla dostawców usług BUR”, które ma na celu wspieranie polskich podmiotów z Bazy Usług Rozwojowych (BUR). Uczestnicy mogą liczyć na zwrot kosztów nawet do 80% poniesionych wy...
Europejskie Centra Innowacji Cyfrowych wesprą transformację cyfrową polskich firm

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest w trakcie procesu podpisywania umów z operatorami wyłonionymi w działaniu „Współfinansowanie działań EDIH” realizowanego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 (FENG). Europejskie ...
Polskie startupy po inkubacji: od pomysłu do sukcesu rynkowego

Startupy odgrywają kluczową rolę dla polskiej innowacyjności, przekształcając ambitne koncepcje w realne, nowe produkty. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) od lat wspiera takie przedsięwzięcia, zwłaszcza poprzez działanie „Platformy startowe dla nowych pomy...
Rewolucja w dostępności: jak nowe regulacje zmienią oblicze branż od 2025 roku

Od czerwca 2025 roku przedsiębiorcy kluczowych sektorów staną przed nowym wyzwaniem – wprowadzeniem Europejskiego Aktu o Dostępności (EAA). Ten przełomowy dokument ma usunąć bariery w dostępie do produktów i usług poprzez otwarcie drzwi do bardziej inkluzywnego społeczeń...
Wyłoniono 9 najlepszych projektów w ramach konkursu „Akademia HR”

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) pozytywnie oceniła 9 projektów o łącznej wartości 108,2 mln zł, w tym ponad 90,4 mln zł dofinansowania na rozwój kompetencji menadżerów HR i pracowników odpowiedzialnych za politykę personalną w firmie. Przedsiębiorcy będą...
Różne oblicza rzemiosła

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości opublikowała raport pn. „Tropami polskiego rzemiosła”, w którym kompleksowo analizuje ten sektor naszej gospodarki. W raporcie dokonano podziału firm ze względu na ich kondycję rynkową i potencjał rozwoju. Wyróżniono pięć grup pr...
Skrócenie czasu podróży, mniejsze zanieczyszczenia powietrza czy większa dostępność. Zakończono inwestycje transportu miejskiego w Lublinie

W Lublinie w 2023 r. zakończyła się realizacja kolejnych projektów z sektora zrównoważonego transportu miejskiego, które pozwolą m.in. zwiększyć konkurencyjność transportu zbiorowego w stosunku do indywidualnego, poprawić jego efektywność i dostępność, a także zwiększy...
1
2
3
4
5
6
7