Nowelizacja ustawy o CEIDG. Nowe rozwiązania dla przedsiębiorców krok po kroku – tematem spotkania cyklu Idea Rozwoju Twojego Biznesu
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG) to elektroniczny rejestr przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność gospodarczą w Polsce. Aktualnie jest w nim zarejestrowanych 2,6 mln przedsiębiorców. W oparciu o doświadczenia ostatnich lat oraz po...
Projekty stworzone z myślą o seniorach ze wsparciem Funduszy Norweskich

W ostatnich latach w Polsce nasila się proces starzenia się społeczeństwa i systematycznie rośnie udział osób starszych w populacji. Z raportu „Sytuacja osób starszych w Polsce w 2020 r.” GUS wynika, że na koniec 2020 r. odsetek osób starszych (w wieku 60 lat i więcej) w...
Jak z sukcesem przekazać firmę następcom? Zarząd sukcesyjny przedsiębiorstw osób fizycznych – tematem spotkania z cyklu „Idea Rozwoju Twojego Biznesu”
36 proc. przedsiębiorstw w Polsce uważa się za firmy rodzinne. Prawdziwy odsetek jest jednak znacznie większy, zwłaszcza biorąc pod uwagę małe i średnie przedsiębiorstwa. Warunkiem pozwalającym zapewnić międzypokoleniową ciągłość rodzinnych biznesów jest skuteczna sukces...
Oferta dla przedsiębiorców i budowa środowiska sprzyjającego innowacjom – PARP zaangażowana w realizację programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki
7,9 mld euro – taka kwota ma zostać przeznaczona na dofinansowania w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki w latach 2021-2027. Program zakłada realizację określonych priorytetów, wśród których znalazły się: wsparcie dla przedsiębiorców oraz środ...
Do 1 grudnia trwa nabór do jubileuszowej edycji konkursu Polski Produkt Przyszłości
Ruszyła XXV edycja konkursu „Polski Produkt Przyszłości”, który wyłania i promuje innowacyjne rozwiązania naukowców, przedsiębiorców i specjalistów z wielu dziedzin, które mają potencjał aby zaistnieć na globalnym rynku. Na zwycięzców w trzech kategoriach czekają nagrody...
Zakłócenia łańcuchów dostaw w Polsce po agresji Rosji na Ukrainę. Aktualne wyzwania i zagrożenia dla firm – to temat kolejnego spotkania z cyklu „Idea Rozwoju Twojego Biznesu”

Zbrojna agresja Rosji przeciw Ukrainie zmieniła w istotny sposób perspektywy polskiej i światowej gospodarki. Jak wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie BIG InfoMonitor, blisko połowa polskich firm przyznaje, że przerwane łańcuchy dostaw miały negatywny wpływ na p...
Fundusze Europejskie dla innowacyjności Podlasia
Blisko 80% polskich firm podejmuje działania innowacyjne – wynika z IV edycji badania Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości „Monitoring innowacyjności polskich przedsiębiorstw”. Wśród przedsiębiorstw dążących do wprowadzenia nowych rozwiązań są też te z województwa...
Gospodarka obiegu zamkniętego tematem kolejnego spotkania z cyklu „Idea Rozwoju Twojego Biznesu”
Neutralność klimatyczna do 2050 r. jest nadrzędnym kierunkiem, który determinuje poszczególne cele Unii Europejskiej na nadchodzące lata. Istotnym czynnikiem w procesie transformacji ekologicznej jest dążenie do gospodarki o obiegu zamkniętym, wydłużającej cykl życia pro...
Polacy spragnieni wiedzy. Aż 83% dorosłych rozwija swoje kompetencje
Polacy chcą się rozwijać – i rzeczywiście to robią. Taki główny wniosek płynie z badania Bilans Kapitału Ludzkiego – projektu realizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) oraz Uniwersytet Jagielloński (UJ). Więcej niż 4 na 5 ankietowanych deklaruj...
Bilans Kapitału Ludzkiego – jak zmieniające się otoczenie wpływa na działalność polskich przedsiębiorstw?
2021 rok, w którym realizowane zostało badanie, obrazuje strategie adaptacyjne firm, wynikające z reakcji na konsekwencje pandemii. Zdecydowana większość pracodawców nadal odczuwała jej negatywne skutki. Przekładało się to przede wszystkim na zmniejszenie liczby klientów...
Nowelizacja ustawy o CEIDG. Nowe rozwiązania dla przedsiębiorców krok po kroku – tematem spotkania cyklu Idea Rozwoju Twojego Biznesu
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG) to elektroniczny rejestr przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność gospodarczą w Polsce. Aktualnie jest w nim zarejestrowanych 2,6 mln przedsiębiorców. W oparciu o doświadczenia ostatnich lat oraz po...
Projekty stworzone z myślą o seniorach ze wsparciem Funduszy Norweskich

W ostatnich latach w Polsce nasila się proces starzenia się społeczeństwa i systematycznie rośnie udział osób starszych w populacji. Z raportu „Sytuacja osób starszych w Polsce w 2020 r.” GUS wynika, że na koniec 2020 r. odsetek osób starszych (w wieku 60 lat i więcej) w...
Jak z sukcesem przekazać firmę następcom? Zarząd sukcesyjny przedsiębiorstw osób fizycznych – tematem spotkania z cyklu „Idea Rozwoju Twojego Biznesu”
36 proc. przedsiębiorstw w Polsce uważa się za firmy rodzinne. Prawdziwy odsetek jest jednak znacznie większy, zwłaszcza biorąc pod uwagę małe i średnie przedsiębiorstwa. Warunkiem pozwalającym zapewnić międzypokoleniową ciągłość rodzinnych biznesów jest skuteczna sukces...
Oferta dla przedsiębiorców i budowa środowiska sprzyjającego innowacjom – PARP zaangażowana w realizację programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki
7,9 mld euro – taka kwota ma zostać przeznaczona na dofinansowania w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki w latach 2021-2027. Program zakłada realizację określonych priorytetów, wśród których znalazły się: wsparcie dla przedsiębiorców oraz środ...
Do 1 grudnia trwa nabór do jubileuszowej edycji konkursu Polski Produkt Przyszłości
Ruszyła XXV edycja konkursu „Polski Produkt Przyszłości”, który wyłania i promuje innowacyjne rozwiązania naukowców, przedsiębiorców i specjalistów z wielu dziedzin, które mają potencjał aby zaistnieć na globalnym rynku. Na zwycięzców w trzech kategoriach czekają nagrody...
Zakłócenia łańcuchów dostaw w Polsce po agresji Rosji na Ukrainę. Aktualne wyzwania i zagrożenia dla firm – to temat kolejnego spotkania z cyklu „Idea Rozwoju Twojego Biznesu”

Zbrojna agresja Rosji przeciw Ukrainie zmieniła w istotny sposób perspektywy polskiej i światowej gospodarki. Jak wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie BIG InfoMonitor, blisko połowa polskich firm przyznaje, że przerwane łańcuchy dostaw miały negatywny wpływ na p...
Fundusze Europejskie dla innowacyjności Podlasia
Blisko 80% polskich firm podejmuje działania innowacyjne – wynika z IV edycji badania Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości „Monitoring innowacyjności polskich przedsiębiorstw”. Wśród przedsiębiorstw dążących do wprowadzenia nowych rozwiązań są też te z województwa...
Gospodarka obiegu zamkniętego tematem kolejnego spotkania z cyklu „Idea Rozwoju Twojego Biznesu”
Neutralność klimatyczna do 2050 r. jest nadrzędnym kierunkiem, który determinuje poszczególne cele Unii Europejskiej na nadchodzące lata. Istotnym czynnikiem w procesie transformacji ekologicznej jest dążenie do gospodarki o obiegu zamkniętym, wydłużającej cykl życia pro...
Polacy spragnieni wiedzy. Aż 83% dorosłych rozwija swoje kompetencje
Polacy chcą się rozwijać – i rzeczywiście to robią. Taki główny wniosek płynie z badania Bilans Kapitału Ludzkiego – projektu realizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) oraz Uniwersytet Jagielloński (UJ). Więcej niż 4 na 5 ankietowanych deklaruj...
2
3
4
5
6
7
8